ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН    03.06.2024. год.
          валута
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 01.06.2024. 1,353,413.47 дин.
2. ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а     19,906,176.41 дин.
3. ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 10,050.00 дин.
4. ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република) 0.00 дин.
5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 109,739.61 дин.
21,379,379.49 дин.
 
1. ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом  19,783,672.70 дин.
2. ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ 144,160.27 дин.
  19,927,832.97 дин.
САЛДО НА ДАН 03.06.2024. год. 1,451,546.52 дин.
  ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  
1. 06А   ПЛАТА ПЗЗ 16,909,811.94 дин.
2. 06Б   ПРЕВОЗ ПЗЗ 0.00 дин.
3. 06Ц   ЕНЕРГЕНТИ ПЗЗ 710,644.14 дин.
4. 062   ЛЕКОВИ У ЗУ ПЗЗ 0.00 дин.
5. 064   САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР. ПЗЗ 0.00 дин.
6. 06Е   МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ 624,581.78 дин.
7. 06Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ПЗЗ 0.00 дин.
8. 06Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ ПЗЗ 0.00 дин.
9. 919  КИСЕОНИК   ПЗЗ 0.00 дин.
10. 05А   ПЛАТА  СЗЗ 1,538,634.84 дин.
11. 05Б   ПРЕВОЗ СЗЗ 0.00 дин.
12. 05Е   ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ СЗЗ 0.00 дин.
13. 05Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ СЗЗ 0.00 дин.
14. 05Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ СЗЗ 0.00 дин.
15. О С Т А Л О 0.00 дин.
16.   0.00 дин.
УКУПНИ РАСХОДИ: 19,783,672.70 дин.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА 
И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА  РФЗО-а  НА ДАН 03.06.2024. год.
РБ ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА ПИБ ДОБАВЉАЧА КПП ИЗНОС
1 АГРОАУТО СЗТР 102059766 061 38,950.00 дин.
2 Б2М ДОО 100023525 061 109,171.92 дин.
3 И Д КОМ ДОО 100040911 061 36,768.00 дин.
4 МЕТАЛ НЕДЕЉКОВИЋ СТР 104516924 061 29,000.00 дин.
5 ПАПИРДОЛ ДОО 101113312 061 24,000.00 дин.
6 Е КОМУНИКАЦИЈЕ СЗР 103204742 061 19,000.00 дин.
7 ГРАНД АУТО ПЛУС ДОО 111444180 061 12,000.00 дин.
8 КОМУНАЛАЦ ЈП 102011882 061 60,223.86 дин.
9 ПОШТА СРБИЈЕ ЈП 100002803 061 8,880.00 дин.
10 СВЕТИ ЛУКА ОБ 107163198 061 86,580.00 дин.
11 ЗИПСОФТ ДОО 104068722 061 100,000.00 дин.
12 ИНСТИТУТ ЗА МЕД.РАДА 106217293 061 18,000.00 дин.
13 ИНТЕРМЕДИКАЛ ДОО 103668518 061 82,008.00 дин.
14 ТЕ КОНТРОЛС ДОО 104031544 06Ц 294,895.35 дин.
15 НИС ГАЗПРОМ ЊЕФТ АД 104052135 06Ц 415,050.94 дин.
16 КОВИН ГАС ЈП 101406167 06Ц 697.85 дин.
17         дин.
18         дин.
19         дин.
20         дин.
УКУПНО: 1,335,225.92 дин.