ДОМ ЗДРАВЉА КОВИН
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН    04.03.2020. год.
          валута
1. СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА 03.03.2020. 1,379,236.98 дин.
2. ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО-а 644,982.36 дин.
3. ПРИХОДИ ОД НАПЛАЋЕНЕ ПАРТИЦИПАЦИЈЕ 21,650.00 дин.
4. ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА (Општина, Покрајина, Република) 0.00 дин.
5. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 467,743.96 дин.
2,513,613.30 дин.
 
1. ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ ПО УГОВОРУ СА РФЗО-ом за 2019. годину 1,548,039.01 дин.
2. ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ 206,933.36 дин.
  1,754,972.37 дин.
САЛДО НА ДАН 04.03.2020. год. 758,640.93 дин.
  ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ  
1. 06А   ПЛАТА ПЗЗ 0.00 дин.
2. 06Б   ПРЕВОЗ ПЗЗ 786,384.98 дин.
3. 06Ц   ЕНЕРГЕНТИ ПЗЗ 337,478.79 дин.
4. 062   ЛЕКОВИ У ЗУ ПЗЗ 307,503.57 дин.
5. 064   САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕР. ПЗЗ 0.00 дин.
6. 06Е   МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ 116,671.67 дин.
7. 06Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ПЗЗ 0.00 дин.
8. 06Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ ПЗЗ 0.00 дин.
9. 05А   ПЛАТА  СЗЗ 0.00 дин.
10. 05Б   ПРЕВОЗ СЗЗ 0.00 дин.
11. 05Е   ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ СЗЗ 0.00 дин.
12. 05Ј   ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ СЗЗ 0.00 дин.
13. 05Т   ОТПРЕМНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ СЗЗ 0.00 дин.
14. О С Т А Л О 0.00 дин.
15   0.00 дин.
УКУПНИ РАСХОДИ: 1,548,039.01 дин.
СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВРШЕНИХ ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА 
И ПО НАМЕНАМА ИЗ СРЕДСТАВА  РФЗО-а  НА ДАН 04.03.2020. год.
РБ ТАЧАН НАЗИВ ДОБАВЉАЧА ПИБ ДОБАВЉАЧА КПП ИЗНОС
1 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП ЕПС  103920327 06Ц 337,478.79 дин.
2 МЕДИКУНИОН ДОО 100352764 062 2,300.76 дин.
3 ВЕГА ДОО 101492908 062 176,851.73 дин.
4 ФЕНИКС ФАРМ ДОО 100000266 062 128,351.08 дин.
5 АУТО КУЋА КОЛЕ ДОО 100426309 061 25,582.87 дин.
6 ЛАЦИ + СЗР 107907853 061 13,300.00 дин.
7 АУТОШОП СМ 101409331 061 58,810.00 дин.
8 ПОШТА СРБИЈЕ ЈП 100002803 061 5,000.00 дин.
9 МЕДИЦИНСКИ ДЕПО ПЛУС ДОО 100736268 061 13,978.80 дин.
10         дин.
11         дин.
12         дин.
13         дин.
14         дин.
15         дин.
16         дин.
17         дин.
18         дин.
19         дин.
20         дин.
УКУПНО: 761,654.03 дин.