DOM ZDRAVLJA KOVIN
STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU ZDRAVSTVENE USTANOVE NA DAN 16. 09. 2019. g. valuta
1. STANJE PRETHODNOG DANA 1.957.376,91 din.
2. PRILIV SREDSTAVA OD RFZO PO UGOVORU ZA 2019. g. 7.662.016,68 din.
3. PRILIV SREDSTAVA OD RFZO VAN UGOVORA ZA 2019. g. 0,00 din.
4. OSTALI PRILIVI 28.120,00 din.
5. PRILIV OD PARTICIPACIJE 13.200,00 din.
UKUPNO STANJE NA RAČUNU ZDRAVSTVENE NA DAN: 9.660.713,59 din.
 
1. PLAĆENI TROŠKOVI PO UGOVORU ZA 2019. g. 7.662.016,78 din.
2. PLAĆENI TROŠKOVI VAN UGOVORA ZA 2019. g. 0,00 din.
3. OSTALE ISPLATE 110.519,49 din.
UKUPNA PRIPREMLJENA I IZVRŠENA PLAĆANJA: 7.772.536,27 din.
SALDO: 1.888.177,32 din.
IZVRŠENE ISPLATE
1. PLATE 7.404.171,47 din.
2. JUBILARNE NAGRADE 0,00 din.
3. PREVOZ 0,00 din.
4. ENERGENTI 250.147,51 din.
5. ISHRANA BOLESNIKA 0,00 din.
6. MATERIJALNI I OSTALI TROŠKOVI 0,00 din.
7. SUDSKA MEDICINA 0,00 din.
 
8. LEKOVI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI 7.697,80 din.
9. VAKCINE 0,00 din.
10. CITOSTATICI SA LISTE LEKOVA 0,00 din.
11. CITOSTATICI PO POSEBNOM REŽIMU 0,00 din.
12. LEKOVI ZA HEMOFILIJU 0,00 din.
13. KRV I PRODUKTI OD KRVI 0,00 din.
14. SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL 0,00 din.
15. IMPLANTANTI U ORTOPEDIJI (ENDOPROTEZE) 0,00 din.
16. OSTALI UGRADNI MATERIJALI U ORTOPEDIJI 0,00 din.
17. STENTOVI 0,00 din.
18. GRAFOVI 0,00 din.
19. OSTALI UGRADNI MATERIJAL 0,00 din.
20. DIJALIZNI MATERIJAL 0,00 din.
UKUPNO IZVRŠENE ISPLATE: 7.662.016,78 din.
SPECIFIKACIJA
IZVRŠENIH PLAĆANJA PО DOBAVLJAČIMA I PO NAMENAMA IZ SREDSTAVA RFZO-а
DANA 16.09.2019. ГОДИНЕ
1. LEKOVI U ZU   ……………………………………………………………...…………. 7.698,80 din.
Eco trade doo 7.698,80
2. SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL   ………………….………....…. 0,00 din.
3.  ЕNERGENTI   ………………………………………………………………………...… 250.147,51 din.
Elektropriovreda Srbije 250.147,51
4. MATERIJALNI I OSTALI TROŠKOVI  ……………………………………….. 0,00 din.
5. OSTALI DIREKTNI I INDIREKTNI TROŠKOVI U STOMATOLOGIJI  …….. 0,00 din.
UKUPNO: 257.846,31 din.