Javne nabavke

DIGITALIZOVANI RADIOGRAFSKI APARAT

01 - 08. 07. 2020. g.

 

a) Konkursna dokumentacija - preuzimanje

b) Poziv za podnošenje ponuda - preuzimanje

 

02 - 03. 08. 2020. g.

 

a) Odgovor na zahtev za dodatnim informacijama - preuzimanje

 

03 - 05. 08. 2020. g.

 

a) Izmena i dopuna konkursne dokumentacije - preuzimanje

b) Obaveštenje o produženju roka - preuzimanje

04 - 19. 08. 2020. g.

 

a) Odluka naručioca o dodeli ugovora - preuzimanje

 

05 - 25. 09. 2020. g.

 

a) Obaveštenje o zaključenom ugovoru - preuzimanje

 

Dom zdravlja Kovin, Trg oslobođenja 4, 26220 Kovin

+381 13 741 464

    O NAMA

 

          Dom zdravlja  Kovin, sa zdravstvenim stanicama po naseljima, čini okosnicu zdravstvene  delatnosti     u opštini Kovin. Osnovan je 1953. godine kao Dom narodnog  zdravlja. Godine 1964. menja naziv u Dom zdravlja Kovin. Iste godine se  vrši reorganizacija ustanove po kojoj i danas funkcioniše. Jedan period  se, u svom dugogodišnjem postojanju, zvao Dom zdravlja „ 1. maj“ Kovin.

              Dom zdravlja Kovin danas zapošljava 202 zdravstvena i  nemedicinska radnika. Pored kadra zdravstvene struke sa visokom, višom i  srednjom stručnom spremom (161), Dom zdravlja zapošljava i nemedicinsko  osoblje (41). U njemu rade doktori medicine i stomatologije (lekari  opšte prakse, lekari specijalisti: fizikalne medicine, pedijatrije,  medicine rada, opšte medicine, interne medicine, dermatovenerologije,  neuropsihijatrije, urgentne medicine, ginekologije i akušerstva, oftalmologije, radiologije  i medicinske biohemije), zdravstveni saradnici (psiholog i logoped),  konsultanti lekara po pozivu i diplomirani farmaceuti.

           U obavljanju zdravstvene delatnosti, Dom zdravlja Kovin pruža preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione zdravstvene  usluge u okviru primarne zdravstvene zaštite.

 

Copyright @ 2005 - 2020 Dom zdravlja Kovin