Izveštaji - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 14.0.2.1 - DZ Kovin

Go to content

PONUDA ZA SARADNJU !!! PONUDA ZA SARADNJU !!!

             POGLEDAJTE PONUDU
Dnevni finansijski izveštaji
- 01. 11. 2017. g. - pregled          - 20. 11. 2017. g. - pregled

- 02. 11. 2017. g. - pregled          - 21. 11. 2017. g. - pregled

- 03. 11. 2017. g. - pregled          - 22. 11. 2017. g. - pregled

- 06. 11. 2017. g. - pregled          - 23. 11. 2017. g. - pregled

- 07. 11. 2017. g. - pregled          - 24. 11. 2017. g. - pregled

- 08. 11. 2017. g. - pregled          - 27. 11. 2017. g. - pregled

- 09. 11. 2017. g. - pregled          - 28. 11. 2017. g. - pregled

- 10. 11. 2017. g. - pregled          - 29. 11. 2017. g. - pregled

- 13. 11. 2017. g. - pregled          - 30. 11. 2017. g. - pregled

- 14. 11. 2017. g. - pregled

- 15. 11. 2017. g. - pregled

- 16. 11. 2017. g. - pregled

- 17. 11. 2017. g. - pregled
Program i izveštaj o radu
  • Izveštaj o radu za 2016. g. - pregled


O NAMA
     Dom zdravlja  Kovin, sa zdravstvenim stanicama po naseljima, čini okosnicu zdravstvene  delatnosti u opštini Kovin. Osnovan je 1953. godine kao Dom narodnog  zdravlja. Godine 1964. menja naziv u Dom zdravlja Kovin. Iste godine se  vrši reorganizacija ustanove po kojoj i danas funkcioniše. Jedan period  se, u svom dugogodišnjem postojanju, zvao Dom zdravlja „ 1. maj“ Kovin.
      Dom zdravlja Kovin danas zapošljava 202 zdravstvena i  nemedicinska radnika. Pored kadra zdravstvene struke sa visokom, višom i  srednjom stručnom spremom (161), Dom zdravlja zapošljava i nemedicinsko  osolje (41). U njemu rade doktori medicine i stomatologije (lekari  opšte prakse, lekari specijalisti: fizikalne medicine, pedijatrije,  medicine rada, opšte medicine, interne medicine, dermatovenerologije,  neuropsihijatrije, ginekologije i akušerstva, oftalmologije, radiologije  i medicinske biohemije), zdravstveni saradnici (psiholog i logoped),  konsultanti lekara po pozivu i diplomirani farmaceuti.
   U obavljanju zdravstvene delatnosti, Dom zdravlja Kovin pruža preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione zdravstvene  usluge u okviru primarne zdravstvene zaštite.
Trg oslobođenja 4, 26220 Kovin
Copyright@Dom zdravlja Kovin - 2017
Dom zdravlja Kovin
+381 13 741 464
Back to content | Back to main menu