Дом здравља „Ковин“ обогатио свој возни парк са три возила

 

 

  Дана 29. септембра 2021. године, Председник Покрајинске владе Г-дин Игор Мировић уручио је кључеве два нова аутомобила В.Д. Директорки Дома здравља Ковин Мр сци. Јасмини Ђаков.

 

-Санитетско возило са пратећом медицинском опремом  „FIAT-DUCATO“

-Путничко возило „FIAT-PANDA“ намењено за коришћење у најудаљенијој Здравственој амбуланти у  Дубовцу.

 

  Из средстава Буџета општине Ковин издвојена су средства Дому здравља Ковин за набавку возила који ће се користити за потребе Примарне здравствене заштите. У септембру месецу текуће 2021. године набављен је ауто „FORD – FOKUS“.

 

  У име становника Општине Ковин и запослених у Дому здравља Ковин захваљујемо се  Влади АП Војводине – Покрајинском секретаријату за здравство и Општини Ковин на препознавању потребе наше установе за возилима!

Dom zdravlja Kovin, Trg oslobođenja 4, 26220 Kovin

+381 13 741 464

    O NAMA

 

          Dom zdravlja  Kovin, sa zdravstvenim stanicama po naseljima, čini okosnicu zdravstvene  delatnosti     u opštini Kovin. Osnovan je 1953. godine kao Dom narodnog  zdravlja. Godine 1964. menja naziv u Dom zdravlja Kovin. Iste godine se  vrši reorganizacija ustanove po kojoj i danas funkcioniše. Jedan period  se, u svom dugogodišnjem postojanju, zvao Dom zdravlja „ 1. maj“ Kovin.

              Dom zdravlja Kovin danas zapošljava 202 zdravstvena i  nemedicinska radnika. Pored kadra zdravstvene struke sa visokom, višom i  srednjom stručnom spremom (161), Dom zdravlja zapošljava i nemedicinsko  osoblje (41). U njemu rade doktori medicine i stomatologije (lekari  opšte prakse, lekari specijalisti: fizikalne medicine, pedijatrije,  medicine rada, opšte medicine, interne medicine, dermatovenerologije,  neuropsihijatrije, urgentne medicine, ginekologije i akušerstva, oftalmologije, radiologije  i medicinske biohemije), zdravstveni saradnici (psiholog i logoped),  konsultanti lekara po pozivu i diplomirani farmaceuti.

           U obavljanju zdravstvene delatnosti, Dom zdravlja Kovin pruža preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione zdravstvene  usluge u okviru primarne zdravstvene zaštite.

 

Copyright @ 2005 - 2021 Dom zdravlja Kovin