Početna strana - DZ Kovin - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu:

     Dom zdravlja Kovin, sa zdravstvenim stanicama po naseljima, čini okosnicu zdravstvene delatnosti u opštini Kovin. Osnovan je 1953. godine kao Dom narodnog zdravlja. Godine 1964. menja naziv u Dom zdravlja Kovin. Iste godine se vrši reorganizacija ustanove po kojoj i danas funkcioniše. Jedan period se, u svom dugogodišnjem postojanju, zvao Dom zdravlja „ 1. maj“ Kovin.
   Dom zdravlja Kovin danas zapošljava 202 zdravstvena i nemedicinska radnika. Pored kadra zdravstvene struke sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom (161), Dom zdravlja zapošljava i nemedicinsko osolje (41). U njemu rade doktori medicine i stomatologije (lekari opšte prakse, lekari specijalisti: fizikalne medicine, pedijatrije, medicine rada, opšte medicine, interne medicine, dermatovenerologije, neuropsihijatrije, ginekologije i akušerstva, oftalmologije, radiologije i medicinske biohemije), zdravstveni saradnici (psiholog i logoped), konsultanti lekara po pozivu i diplomirani farmaceuti.
  U obavljanju zdravstvene delatnosti, Dom zdravlja Kovin pruža preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione zdravstvene usluge u okviru primarne zdravstvene zaštite.

 
Back to content | Back to main menu