WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 12.0.9.30 - DZ Kovin

Go to content

Main menu:


Dom zdravlja Kovin, sa zdravstvenim stanicama po naseljima, osnovan je 1953. godine kao Dom narodnog
zdravlja. Godine 1964. menja naziv u Dom zdravlja Kovin i iste godine se vrši reorganizacija ustanove po kojoj i danas funkcioniše.

Dom zdravlja Kovin danas zapošljava 196 radnika. Pored kadra zdravstvene struke sa visokom, višom i
srednjom stručnom spremom, Dom zdravlja Kovin zapošljava i nemedicinsko osoblje. U njemu rade doktori medicine i stomatologije (lekari opšte prakse, lekari specijalisti: fizikalne medicine, pedijatrije, medicine rada, opšte medicine, urgentne medicine, interne medicine, dermatovenerologije, neuropsihijatrije, ginekologije i akušerstva, oftalmologije, radiologije i medicinske biohemije), zdravstveni saradnici (psiholog i logoped), konsultanti lekara po pozivu i diplomirani farmaceuti.

U obavljanju zdravstvene delatnosti, Dom zdravlja Kovin pruža preventivne, dijagnostičke, terapijske i
rehabilitacione zdravstvene usluge u okviru primarne zdravstvene zaštite.
 
Back to content | Back to main menu