Uprava - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 13.1.5.16 - DZ Kovin

Go to content

Main menu:           Prim dr med. Sveto Vukadinović, radiolog, rođen je 1962. godine u Kovinu, gde živi i radi. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 1989. godine, a specijalizaciju iz radiologije je završio na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1997. godine. Na Fakultetu organizacionih nauka i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je poslediplomske specijalističke strukovne studije iz oblasti menadžmenta u zdravstvu 2009. godine. Od 2013. godine obavlja funkciju direktora Doma zdravlja Kovin. Član je mnogih strukovnih udruženja i komisija i autor mnogobrojnih stručnih radova i monografija. Dobitnik je plakete Društva lekara Vojvodine Srpskog lekarskog društva u Novom Sadu 2004. godine.Direktor
Prim. dr med. Sveto Vukadinović
+381 13 741 464
+381 13 741 602 (fax)
Copyright@Dom zdravlja Kovin - 2017
Back to content | Back to main menu