DNEVNI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI

- 01. 05. 2024. g - pregled          - 16. 05. 2024. g - pregled          - 27. 05. 2024. g - pregled

 

- 07. 05. 2024. g - pregled          - 17. 05. 2024. g - pregled          - 28. 05. 2024. g - pregled

 

- 08. 05. 2024. g - pregled          - 18. 05. 2024. g - pregled          - 29. 05. 2024. g - pregled

 

- 09. 05. 2024. g - pregled          - 20. 05. 2024. g - pregled          - 30. 05. 2024. g - pregled

 

- 10. 05. 2024. g - pregled          - 21. 05. 2024. g - pregled          - 31. 05. 2024. g - pregled

 

- 11. 05. 2024. g - pregled          - 22. 05. 2024. g - pregled

 

- 13. 05. 2024. g - pregled          - 23. 05. 2024. g - pregled

 

- 14. 05. 2024. g - pregled          - 24. 05. 2024. g - pregled

 

- 15. 05. 2024. g - pregled          - 25. 05. 2024. g - pregled

 

Dom zdravlja Kovin, Trg oslobođenja 4, 26220 Kovin

+381 13 741 464

    O NAMA

 

          Dom zdravlja  Kovin, sa zdravstvenim stanicama po naseljima, čini okosnicu zdravstvene  delatnosti     u opštini Kovin. Osnovan je 1953. godine kao Dom narodnog  zdravlja. Godine 1964. menja naziv u Dom zdravlja Kovin. Iste godine se  vrši reorganizacija ustanove po kojoj i danas funkcioniše. Jedan period  se, u svom dugogodišnjem postojanju, zvao Dom zdravlja „ 1. maj“ Kovin.

              Dom zdravlja Kovin danas zapošljava 202 zdravstvena i  nemedicinska radnika. Pored kadra zdravstvene struke sa visokom, višom i  srednjom stručnom spremom (161), Dom zdravlja zapošljava i nemedicinsko  osoblje (41). U njemu rade doktori medicine i stomatologije (lekari  opšte prakse, lekari specijalisti: fizikalne medicine, pedijatrije,  medicine rada, opšte medicine, interne medicine, dermatovenerologije,  neuropsihijatrije, urgentne medicine, ginekologije i akušerstva, oftalmologije, radiologije  i medicinske biohemije), zdravstveni saradnici (psiholog i logoped),  konsultanti lekara po pozivu i diplomirani farmaceuti.

           U obavljanju zdravstvene delatnosti, Dom zdravlja Kovin pruža preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione zdravstvene  usluge u okviru primarne zdravstvene zaštite.

 

Copyright @ 2005 - 2024 Dom zdravlja Kovin